Thầy Pháp Hòa lần đầu bật mí 3 BÍ QUYẾT tạo PHÚC ĐỨC VÔ LƯỢNG cho chúng sanh |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn

Ý nghĩa Các Loài Hoa |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn
Ý nghĩa Các Loài Hoa |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn
June 24, 2020
tuong vy |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn
tuong vy |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn
June 24, 2020
Thầy Pháp Hòa lần đầu bật mí 3 BÍ QUYẾT tạo PHÚC ĐỨC VÔ LƯỢNG cho chúng sanh |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn

Thầy Pháp Hòa lần đầu bật mí 3 BÍ QUYẾT tạo PHÚC ĐỨC VÔ LƯỢNG cho chúng sanh |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn

Xem ngay: >>>> Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn

Facebook Hoa Ba Miền: >>>> https://www.facebook.com/shophoatuoivinhdienhoabamien

Kênh Youtube đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa. Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. ► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. ► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. ► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Subcribe Now