Nhân giống cây tường vy đỏ hồng bằng cách giâm cành |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn

Ghép Tường Vi vào Cây Ổi sau 12 ngày và kết quả |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn
Ghép Tường Vi vào Cây Ổi sau 12 ngày và kết quả |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn
June 24, 2020
Cây hoa tường vi tỏa sắc rực rỡ cả nhà vườn phương mạnh văn giang hung yên |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn
Cây hoa tường vi tỏa sắc rực rỡ cả nhà vườn phương mạnh văn giang hung yên |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn
June 24, 2020
Nhân giống cây tường vy đỏ hồng bằng cách giâm cành |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn

Nhân giống cây tường vy đỏ hồng bằng cách giâm cành |Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn

Xem ngay: >>>> Shop Hoa Tươi Vĩnh Điện, Điện Bàn

Facebook Hoa Ba Miền: >>>> https://www.facebook.com/shophoatuoivinhdienhoabamien

How to propagate red crepe myrtles from cuttings

The red crepe myrtles branches suitable for cuttings are those that are carrying flowers or flowers that have already died

and the branches have just formed a hardwood body.

Nhân giống cây tường vy đỏ hồng bằng cách giâm cành. + Cây tường vi đỏ có thể dễ dàng nhân giống bằng phương pháp giâm cành. + Thông thường sau khi giâm cành khoảng 30 ngày thì cây tường vi đỏ sẽ có rễ non mới. + Các cành tường Vy đỏ thích hợp để giâm cành đó là các cành đang mang hoa hoặc hoa đã tàn, cành vừa hình thành thân gỗ cứng. + Giá thể để giâm cành cây tường vi đỏ bao gồm: 50% xơ dừa và 50% tro trấu. + Thuốc kích thích ra rễ có thành phần NAA 1000ppm.

Subcribe Now